Wetenschappelijk onderzoek

Het OKANS rapport (Piet Van Avermaet, UGent) geeft de resultaten weer van een grootschalig onderzoek naar de schoolloopbaan van ex-OKAN leerlingen. Hieruit leren we dat het vak Frans voor veel van die leerlingen een struikelblok blijft. Klik hier voor een samenvatting van dat onderzoek.

Er is nood aan onderzoek over de efficiëntie van leerwegen op maat voor anderstalige nieuwkomers in Vlaanderen en, meer in het algemeen, over taalverwerving van nieuwkomers in een tweetalig land. Dit betekent taalverwerving van (minstens) een derde taal door nieuwkomers in een tweetalig land. In Canada zijn een aantal onderzoekers hiermee bezig.

Lisa Cools, master Taal- en Letterkunde Frans en Spaans van de KU Leuven maakte onder begeleiding van Prof. Dr. Karen Lahousse (promotor), Dr. Machteld Vandecandelaere (co-promotor), Nadine Janssens en Nele Verrecas (begeleiders) een masterproef rond Frans na OKAN. Onder de titel “Le français après OKAN: parcours pédagogiques flexibles en contexte migratoire” maakte ze een overzicht van de flexibele leerwegen Frans voor ex-OKANners in Vlaanderen. Verder deed ze een attitude-onderzoek bij leerlingen die een flexibele leerweg Frans volgen tijdens schooljaar 2018-2019. Hier stelt zij zelf haar werk voor.