Wetenschappelijk onderzoek

Het OKANS rapport (Piet Van Avermaet, UGent) geeft de resultaten weer van een grootschalig onderzoek naar de schoolloopbaan van ex-OKAN leerlingen. Hieruit leren we dat het vak Frans voor veel van die leerlingen een struikelblok blijft. Klik hier voor een samenvatting van dat onderzoek.

Er is nood aan onderzoek over de efficiëntie van leerwegen op maat voor anderstalige nieuwkomers in Vlaanderen en, meer in het algemeen, over taalverwerving van nieuwkomers in een tweetalig land. Dit betekent taalverwerving van (minstens) een derde taal door nieuwkomers in een tweetalig land. In Canada zijn een aantal onderzoekers hiermee bezig.

Lisa Cools, student Taal- en Letterkunde Frans en Spaans aan de KU Leuven werkt onder begeleiding van Prof. Dr. Karen Lahousse (promotor), Dr. Machteld Vandecandelaere (co-promotor), Nadine Janssens en Nele Verrecas (begeleiders) aan een masterproef rond Frans na OKAN. Onder de werktitel “Le français après OKAN: parcours pédagogiques flexibles en contexte migratoire” maakt ze een overzicht van de flexibele leerwegen Frans voor ex-OKANners in Vlaanderen. Verder zal ze een attitude-onderzoek doen bij leerlingen die op dit moment een flexibele leerweg Frans volgen. Hier stelt zij zelf haar werk voor. We kijken uit naar haar onderzoeksresultaten en houden jullie langs deze weg op de hoogte.