Klik op “Copain français” om het filmpje te bekijken.

Onze doelstellingen

  • Bestaande initiatieven voor onderwijs Frans aan ex-OKANners bekendmaken aan leerkrachten (Leerweg op Maat Frans)

  • Het organiseren van individuele ondersteuning Frans voor ex-OKANners door vrijwilligers (Copain français)

  • Een forum bieden aan leerkrachten en scholen, vrijwilligers en geïnteresseerden die informatie zoeken en ervaringen willen delen over Frans na OKAN.

  • Organiseren van studiedagen/nascholingen rond Frans na OKAN.

Toekomstdromen

  • Ontwikkeling van materiaal ter ondersteuning van LoM-leerlingen (audiovisuele oefeningen, video-instructie voor zelfstudie, taalspelen,…)

  • Ontwikkeling van een app voor zelfstudie Frans voor nieuwkomers die niet de kans hebben om OKAN-onderwijs te volgen.

  • Uitbouwen van laagdrempelige vrijetijdsinitiatieven voor het leren van Frans voor iedereen, in het bijzonder voor sociaal kwetsbare jongeren (bv KinderKuren Frans, zomerschool Frans, uitwisseling in gastgezin,…).

  • Aanvragen van wetenschappelijke onderzoeksprojecten over de verwerving van Frans na minstens één andere vreemde taal.

Wie zijn wij?

Nadine JanssensBeleidsmedewerker Taal van de KSLeuven en leerkracht Frans
Nadine heeft – samen met Kato Stillaert – een flexibel leertraject Frans (Leerweg op Maat, LoM) uitgewerkt specifiek voor ex-OKAN-leerlingen zowel uit het ASO, TSO en bepaalde richtingen van het BSO. Ze geeft ook zelf les aan deze leerlingen, die niet meteen het reguliere leerplan Frans kunnen volgen.
Voor Stroom, de nieuwe school die in september 2018 in Leuven start is ze verantwoordelijk voor de werkgroep Frans om de visie en de vernieuwende didactiek naar de praktijk te vertalen.
Karen LahousseDocent Frans KU Leuven Faculteit Letteren
Karen is hoofddocent Frans aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven, en een fan van het Buddy-project van de Stad Leuven. Dat gaf haar het idee om een gelijkaardig programma aan te bieden voor individuele begeleiding Frans, om zo de slaagkansen te verhogen van nieuwkomers in Vlaamse scholen, die na het Nederlands ook nog het Frans moeten aanleren. Ze wil het maatschappelijk engagement van haar studenten (toekomstige leerkrachten en andere taalprofessionals Frans) graag aanwakkeren en zelf bijdragen tot het wetenschappelijk onderzoek naar de verwerving en het aanleren van Frans als derde (of vierde, of vijfde,…) taal.

Nadine en Karen ontmoetten elkaar op een initiatief van de Stad Leuven, het Labo Vluchtelingen van de SOM-raad (Samen Onderwijs Maken). Ze delen een gemeenschappelijke aandacht voor sociale ongelijkheid in het onderwijs en de wil om zich actief in te zetten voor kwetsbare leerlingen die terechtkomen in de Vlaamse meertalige onderwijscontext.

Partners van het project

Machteld VandecandelaereOnderzoeker KULeuven, faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen
Machteld is postdoctoraal onderzoeker aan het Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -evaluatie (KU Leuven). Haar onderzoeksinteresse gaat naar maximale ontplooiingskansen bij leerlingen. Daarbij onderzoekt ze hoe we positieve onderwijsloopbanen kunnen creëren bij álle leerlingen. Ze is onder meer auteur van het boek Flexibele leerwegen (Lannoo, 2016). Momenteel voert ze onderzoek naar de mogelijkheden van flexibele leerwegen voor anderstalige nieuwkomers in het vervolgonderwijs, zowel in het basis- als het secundair onderwijs.

+32 (0)16 32 57 44