Copain français

De stad Leuven heeft al jaren een buddyproject. Vrijwilligers ondersteunen leerlingen die het moeilijk hebben  op school door hen individueel en op maat te begeleiden. We merken zelf dat veel leerlingen die uit OKAN komen nog vele jaren moeite hebben met het vak Frans. Het OKANS rapport bevestigt ons aanvoelen. Naar analogie met het project van de stad Leuven willen we daarom in het Leuvense een eigen vrijwilligerswerking opzetten specifiek voor het vak Frans. We zijn dit project “copain français” aan het opstarten en zoeken vrijwilligers die een ex-OKANner op regelmatige basis bijles Frans willen geven. We denken bij voorbeeld aan studenten in de lerarenopleiding of (gepensioneerde) leerkrachten. Ken of ben je zo iemand en wil je graag mee het verschil maken voor een anderstalige leerling? Dan kunnen wij jouw hulp heel goed gebruiken. Wij bieden je een verzekering en een attest van deelname. Voor meer informatie of als je kandidaat bent contacteer Nele Verrecas via nele.verrecas@ksleuven.be .