Copain français

Dit gebeurt door een Leuvense school.

De stad Leuven heeft al jaren een buddyproject. Vrijwilligers ondersteunen leerlingen die het moeilijk hebben  op school door hen individueel en op maat te begeleiden. Naar analogie met het project van de stad Leuven willen we daarom in het Leuvense een eigen vrijwilligerswerking opzetten specifiek voor het vak Frans. We zijn dit project “copain français” aan het opstarten en zoeken vrijwilligers die een ex-OKANner op regelmatige basis bijles Frans willen geven. Ken of ben je zo iemand? Dan kunnen wij jouw hulp heel goed gebruiken.

Voor meer informatie, mail naar copain.francais@fransnaokan.be